Radyografi en yaygın kullanılan NDT yöntemi olup, çeşitli malzemelerdeki iç hataların tespitinde uygulanır. Bu yöntemde, bir radyasyon kaynağından çıkan ışınlar (X veya Gama ışınları) test malzemesi içinden geçerek malzemenin karşı yüzeyine konulan filme ulaşırlar. Malzeme içinden geçen ışınların şiddeti malzemenin içindeki süreksizliklere ve parçanın kalınlığına göre değişir; dolayısıyla film üzerinde farklı oranlarda ışınlanmış bölgeler oluşur. Filmin banyo işleminden sonra film üzerinde meydana gelen farklı oranlardaki kararmalar cismin ve süreksizliklerin filmde süliyetini oluşturur. Bu yöntemde, radyasyon demetine paralel doğrultudaki süreksizlikler optimum şekilde algılanabilmekte olması sebebiyle muayene parçasının geometrisi veya beklenen hatanın özelliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmayı gerektirir.

 

   Firmamız, kaynak dikişleri, dövme ve döküm gibi çelik, alüminyum, bakır, titanyum, paslanmaz çelikler vb. malzemelerin X-Ray ve Gama-Ray cihazlarımızla görüntülenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlandırılması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

    Sipariş aşamasında müşterinin talepleri, teknik şartnameler ve uluslarası standartlara göre (ASME, EN, ISO, ASTM, API vb.) Radyografik Muayene Seviye 3 uzmanımız tarafından çekim tekniğine karar verilmektedir.

 

    Blog sayfamızda EN ISO 17636-1'e göre uygulanmakta olan pozlama teknikleri ile ilgili görsellerimize ulaşabilirsiniz.

 

Radyografinin Üstünlükleri;

 • Kalıcı kayıt elde edilir ve zaman içinde karşılaştırma yapılması mümkündür.

 • İş sahasında kalibrasyon gerektirmez.

 • İç süreksizliklerin tespitinde mükemmel bir yöntem.

 • Işın demet yönü geometriden etkilenmez.

 

Radyografinin Kısıtlamaları;

 • Yüksek dozda radyasyona maruz kalma tehlikesi.

 • Hatanın derinliği tespit edilemez (Stereo teknik hariç).

 • Film değerlendiren için yüksek deneyim gerektirir.

 • Çalışılan bölgede insan veya diğer bir tür canlı bulunmaması gereklidir.

 • Nispeten pahalıdır.

 • Sınırlı nüfuziyet derinliği vardır. (Örn. Ir-192 için Max. 100 mm’dir)

 • Parçanın iki tarafından da erişim gerektirir.

 • X-Ray cihazlar için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır.

 

Radyografik muayene sonucu elde edilen kaynak filmi görüntüsü ve tipik süreksizlikler

İzotop

Cinsi

Malzeme

Tipi

Yarı Değer Kalınlığı

(HVL)

Ondabir Değer Kalınlığı

(TVL)

Se-75

Çelik Levha

10 mm

-

Ir-192

Beton Duvar

Çelik Levha

Kurşun Levha

43 mm

12,7 mm

4,8 mm

140 mm

43 mm

20 mm

Co-60

Beton Duvar

Çelik Levha

Kurşun Levha

63 mm

22 mm

12,5 mm

203 mm

73 mm

41 mm

İzotop cinslerine göre malzemelerin eşdeğer radyasyon soğurma kalınlıkları