İskon Mühendislik, yıllar içerisinde kazandığı endüstriyel tecrübesini uzman, çözüm odaklı ve her biri kendi alanlarında yetkin çalışanlarıyla müşterilerine ve onların ürün, hizmet ve/veya kaynaklarına değer katmak ve karşılıklı güven ortamı tesis etmek için etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda özellikle endüstriyel üretim ve imalat sektöründe hizmet veren kuruluşlara üretim proseslerini geliştirebilmeleri amacıyla Kalite Kontrol ve Kalite Güvence alanlarında eğitim, mühendislik ve endüstriyel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

   Aşağıda da maddeler halinde özetlendiği üzere firmamız, teknik danışmanlık ve firma içi spesifik eğitimlerin verilmesi suretiyle müşterilerimizin, toplam kalite yönetimi ve imalat yeterlilik sistemlerinin sürekliliğinin ve izlenebilirliğinin sağlamasına yönelik destek hizmetler sunmaktadır.

 

   Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz,

 

  • NDT prosedürlerinin hazırlanması,

  • Firmanın kalite personellerinin EN ISO 11484 kapsamında NDT eğitimlerinin verilmesi, belgelendirilmesi,

  • Üretimde yeralan personellerin üretim ve kaliteye yönelik firma içi eğitimlerinin verilmesi,

  • Kaynak prosedürlerinin hazırlanması,

  • İmalat Kalite Planlarının hazırlanması,

  • Standart ve şartnamelere göre muayene yöntemlerinin seçilmesi ve test oranlarının belirlenmesi,

  • İmalat kalite dosyalarının hazırlanması,

  • Muayene ve test süreçlerinin planlanması ve takibi,

  • Kaynaklı imalat ve üretim süreçlerinin izlenmesi, eksiklerin ve hataların tespit edilerek çözüm önerilerinin de bulunduğu teknik raporların hazırlanması,