Diğer Muayene Hizmetleri

Diğer muayene teknikleri, uygulamakta olduğumuz 5 temel NDT muayene yöntemlerine ek olarak veya standartlar, şartnameler ve taleplere göre müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz olup aşağıda kısa açıklamaları ile yer verilmiştir. Bu yöndeki hizmet talepleriniz Seviye-3 veya konunun uzmanı yetkin personellerimizce değerlendirilecek ve sizi en doğru sonuca ulaştırmak adına memnuniyetle yardımcı olacağız...

Faz Kontrollü Ultrasonik Muayene (UT-PA),

Faz kontrollü (Phased Array) sistem, programlanmış bir sıra halinde ayrı ayrı uyarılabilen bir dizi elementten (kristal) (örn. 16-128) oluşan bir ultrasonik prob sistemidir. Bu sistem sayesinde muayene parçası içerisine iletilen ses demetinin şekli, açısı ve odak noktası elektronik olarak kontrol edilebilmektedir. Bu sayede tek bir prob kullanılarak çok sayıda farklı ultrasonik demet profili oluşturulabilmekte, demetin yönlendirmesi dinamik olarak programlanarak elektronik tarama yapılabilmektedir.

 

Faz kontrollü UT sistemleri konvansiyonel UT tekniğinin (Pulse-Echo) kullanıldığı tüm muayene uygulamalarında kullanılabilir. Konvansiyonel sisteme göre en önemli avantajı, tek bir prob düzeneği içinde çok sayıda element kullanılarak ultrasonik ses demetinin yönlendirilebilmesiyle yansıtıcıların (genellikle süreksizlikler) en uygun açıda yakalanmasını mümkün kılmaktadır.

 

ToFD, (Kırınım) Ultrasonik Muayene,

Time of Flight Differaction. Bu ultrasonik muayene tekniği, darbe yankı (P-E) tekniğinden farklı olarak kırınıma uğrayan ses dalgalarının yorumlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu teknikte süreksizliğin yönünün bir önemi bulunmaktadır. Malzeme içerisine gönderilen ses dalgaları bir süreksizliğe (örn. çatlak) çarptığında çatlağın uçlarında kırınıma uğrayan dalgalar oluşur ve bir ses kaynağı gibi davranmaya başlar. Alıcı prob ile bu dalgalar tespit edilir ve yorumlanır. Bu sistemin avantajı, özellikle düzlemsel süreksizliklerin çok kolay ve yüksek hassasiyette tespit edilebilmesini mümkün kılmasıdır.

Shore (Dinamik) Sertlik Ölçümü,

Bütün metallerde özellikle çelikte sertlik soğuk şekillendirme veya ısıl işlem sonucu geniş sınırlar içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu sebeple sıklıkla gerek duyulan bir muayene yöntemidir. Bu test için özel bir numune hazırlamaya gerek duyulmaz ve doğrudan malzeme üzerinden ölçümler gerçekleştirilebilmektedir.

 

Positive Material Idendification (PMI),

Pozitif malzeme tanımlama (PMI), kalite ve güvence kontrolü için malzeme sınıfını ve alaşım bileşimini analiz etmek, doğrulamak ve tanımlamak amacıyla kullanılır. Hızlı ve tahribatsız bir yöntemdir. Pozitif malzeme tanımlamasıyla, üretimdeki olası ürün girdi hataları önlenebilmektedir. Petrol ve gaz endüstrisi, enerji üretim tesisleri, ilaç ve gıda fabrikaları inşaasında kritik bileşenlerin ve kaynakların imalat öncesi ve imalat sonrası kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

 

Bu yöntemle, malzemenin istenilen standart ve spesifikasyona  uygun olduğunun doğrulanması, kaynaklı bileşenlerin doğru dolgu malzemesiyle gerçekleştirildiğinin doğrulanması mümkün olabilmektedir.

Mikro Yapı Analizi,

Bir bileşenin ömür tayinin yapılması veya malzemenin gerektiği gibi ısıl işlem görüp-görmediğinin tespiti, hammaddenin kalite standartlarına göre işlenip üretildiğinin teyidi veya bir malzemenin belirli uygulamalara veya işleme operasyonlarına neden yanıt vermediğinin cevabını bulmak ve hatta belirli bir parçanın performansını tahmin ve tespit etmek için malzeme uzmanlarımızca sahada alınacak replik örnekleriyle veya doğru çıkarılmış numuneler üzerinde gerçekleştirilen bir muayene metodudur.

 

Vakum Testi,

API 650 ve benzeri standartlara göre imalatı yapılmış atmosferik depolama tanklarının taban ve tavan sacı kaynaklarında, bir vakum pompası ve bir de uygun ölçülerde hazırlanmış vakum kutusu ile gerçekleştirilen bir görsel muayene metodudur. Bu testte kullanılan köpük yapıcı solüsyonun ve test yüzeyi temizliğinin önemi testin güvenilirliği için büyük önem göstermektedir.